Verzekeringen

Fysiotherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed uit de basisverzekering; dit betreft 9 behandelingen. Vanaf 18 jaar wordt fysiotherapie alleen vergoed uit de aanvullende verzekering. Als u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, komt de behandeling voor eigen rekening. Er bestaat een lijst met chronische aandoeningen; deze is echter onvolledig.
Als u een chronische aandoening heeft die wel op deze lijst staat, dan worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit uw aanvullende verzekering en de volgende behandelingen uit de basisverzekering.

Wij hebben contracten met alle verzekeraars.