Behandeling

Sensomotoriek

De motorische ontwikkeling van een kind van 0 tot 2 jaar verloopt volgens de sensomotoriek: een zintuiglijke prikkel leidt tot een motorische reactie, vervolgens brengt de motorische reactie weer een zintuiglijke waarneming teweeg, waardoor een nieuwe motorische reactie tot stand kan komen.

Voor al het bewegen blijft de sensomotoriek ook na het 2e levensjaar een onmisbare rol spelen, op welke leeftijd en in welke omstandigheden dan ook. Ieder mens heeft zich een unieke wijze van bewegen eigen gemaakt, een wijze die tot stand is gekomen in de omgeving van deze mens. Bij het observeren van de motoriek bij aanvang van een behandeling van een orthopedisch of neurologisch probleem, wordt van deze omgeving gebruik gemaakt en staat de dialoog met de hulpvrager centraal. De hulpvrager wordt uitgenodigd de mogelijkheden om tot zelfstandig handelen te komen te gaan ontdekken. Het beleven van vrijheid en comfort bij bewegen is hiertoe de sleutel.

Voor deze behandeling kunt u terecht bij: