Behandeling

Fysiotherapie bij kinderen

De kinderfysiotherapie richt zich op het behandelen van kinderen van 0-18 jaar. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van de sensomotoriek, een methode die uitgaat van de wederzijdse beïnvloeding van voelen en bewegen.

Het kind kan aangemeld worden vanwege:

Zuigelingen kunnen aangemeld worden vanwege:

Bij de intake wordt het probleem geïnventariseerd, en daarna wordt een observatie gedaan van de motoriek van het kind. Bij de observatie wordt gekeken naar wat het kind kan, omdat dit het vertrekpunt is voor de behandeling.

Bij de behandeling wordt gestart op het niveau van het kind, het krijgt de kans te slagen en succeservaringen op te doen, zodat er een basis gelegd wordt voor het krijgen van vertrouwen in het nemen van de volgende stap.

Ook krijgt het kind de ruimte voor eigen initiatief en inbreng, zodat het kind leert dat het in orde is om aanwezig te zijn, en dat het leert meedenken in het eigen ontwikkelingsproces. De uitwisseling tussen kind en behandelaar is altijd weer een boeiend proces.

Voor deze behandeling kunt u terecht bij: